(TBMK) – Huyện Quế Võ có 21 xã, thị trấn, với hơn 35 nghìn hộ trên 158.000 nhân khẩu. Huyện có 3 khu công nghiệp tập trung tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động đến sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó huyện còn có hãng chục làng có các ngành nghề truyền thống như sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm, sản xuất mộc dân dụng, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Do vậy, áp lực về nước sạch vệ sinh môi trường là rất lớn.

Nhà máy nước sạch tại Quế Võ

Hiện trên địa bàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 nhà máy cung cấp nước sạch tập trung, đủ cung cấp cho trên 90% dân cư nông thôn. Trong đó nhà máy nước mặt Long Phương cung cấp cho các xã Phượng Mao, Phương Liễu, Việt Hùng, Bồng Lai, Yên Giả, Mộ Đạo, Chi Lăng, Hán Quảng, Phù Lương, Quế Tân, Bằng An, Việt Thống, Nhân Nhòa và Đại Xuân. Nhà Máy nước Đức Long cung cấp cho các xã Đức Long, Ngọc Xá, Châu Phong, Đào Viên và Cách Bi. Nhà máy nước Phù Lãng cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn xã Phù Lãng. Trạm cấp nước thị trấn Phố Mới cấp nước cho địa bàn thị trấn Phố Mới.

Đến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh của 20 xã trên địa bàn huyện là 47.333 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch (bao gồm những hộ sử dụng máy lọc nước đạt tiêu chuẩn và sử dụng nước máy, nước sạch của các đơn vị cung cấp nước sạch) trên địa bàn huyện là 42.694 hộ, đạt 90,2%. Để đảm bảo 100% hộ được sử dụng nước sạch, kể cả hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, Huyện đã chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện đầu tư nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ các hộ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

Huy-Học

Authors