(TBMK) – Lũy kế đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.591 dự án đầu tư, trong đó có 414 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 4.901 triệu USD...

Ảnh minh họa

7 tháng đầu năm 2019, thu hút vốn FDI của Bắc Giang tiếp tục duy trì trong tốp các tỉnh có kết quả thu hút vốn FDI cao nhất trong cả nước (đứng thứ 7 toàn quốc về số dự án cấp mới và đứng thứ 9 về tổng vốn cấp mới và bổ sung).

Lũy kế đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 1.591 dự án đầu tư, trong đó có 1.177 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 81.520 tỷ đồng, 414 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 4.901 triệu USD.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 811 doanh nghiệp và 49 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó có 37 doanh nghiệp FDI đăng ký, với số vốn đăng ký gần 1.700 tỷ đồng.

Authors