(TBMK) - Xây dựng cánh đồng mẫu, áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Cụ thể, huyện duy trì 24 cánh đồng mẫu, trong đó có 23 cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng quy mô từ 30 – 70 ha/ cánh đồng và 01 cánh đồng sản xuất rau màu tại các xã Lan Giới, Phúc Sơn, Liên Chung, Quế Nham, Ngọc Thiện, Đại Hóa…

Vải sớm Phúc Hòa là một trong những nông sản đang dần có chỗ đứng trên thị trường của ngành nông nghiệp Tân Yên

Tân Yên đã được công nhận 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2019, huyện tiếp tục đăng ký thực hiện 22 mô hình mới có sự mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh nhằm thu hút vốn, khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng đầu ra, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng giá trị hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Điển hình như: mô hình trồng dưa lưới, hoa, rau theo hướng an toàn cho thu nhập 30 – 40 triệu đồng/vụ tại Quang Tiến diện tích 2.000m2, mô hình trồng rau, hoa luân canh tại thôn Trám, xã Phúc Sơn, mô hình trồng hoa ly tại xã Ngọc Vân…

Authors