(TBMK) - Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Theo đó, Doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng hoa, trồng rau tại nông thôn được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng giao thông, điện, hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống nhà lưới, nhà màng, nhà kính và các trang thiết bị đi kèm như tưới nước tiết kiệm, điều chỉnh nhiệt độ… trong hàng rào dự án.

Bắc Giang đẩy mạnh thu hút DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng các loại cây dược liệu tại nông thôn được hỗ trợ 50% chi phí cây giống mùa vụ đầu tiên, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, hệ thống cấp nước trong hàng rào dự án.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc (dê, ngựa, trâu) tập trung tại nông thôn được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, chuồng nuôi và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

Authors