(TBMK) - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân là cơ sở để thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM - Bắc Giang là một trong 21 tỉnh được thụ hưởng từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn.

Chương trình thực hiện 3 hợp phần, trong đó Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) đảm nhận hợp phần 1 về “Cấp nước nông thôn”, triển khai ở 50 xã, thị trấn tại các huyện trong tỉnh.

Nhà máy nước sạch Việt Yên

Thực hiện chương trình, năm 2019 toàn tỉnh xây mới và sửa chữa, nâng cấp 9 công trình cấp nước tập trung tại 19 xã ở các huyện: Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động. Tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020 đạt hơn 95% người dân nông thôn sử dụng nước sạch.

Theo ông Trần Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Giang: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác truyền thông về lợi ích của việc sử dụng nước sạch tới người dân; sát sao trong lựa chọn nhà thầu thi công, công tác giám sát chất lượng nguồn nước của các công trình đã, đang nghiệm thu cũng được làm chặt chẽ, bảo đảm chất lượng nước phục vụ người dân”.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có 133 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn (được đầu tư từ năm 1994 đến nay), trong đó: 129 công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, 04 công trình được đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

Authors