(TBMK) - Tính đến hết tháng 6, tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận đầu tư cho 46 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 688 tỷ đồng; cấp mới 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 343 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 22 dự án FDI với tổng vốn đăng ký bổ sung trên 180 triệu USD.

Tính đến hết tháng 6/2019, tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận đầu tư cho 46 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 688 tỷ đồng

Tổng vốn FDI cả cấp mới và bổ sung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay đạt trên 523 triệu USD; trong đó, đã thu hút được một số dự án có quy mô lớn như: dự án Lens Việt Nam của Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam với tổng vốn đăng ký 150 triệu USD; ngoài ra có một số dự án FDI bổ sung vốn với quy mô tương đối lớn như: dự án sản xuất tai nghe, dây kết nối New Wing của Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology Bắc Giang với tổng vốn đăng ký bổ sung 109 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 210 triệu USD.

Nhờ các dự án có vốn đầu tư lớn, thu hút vốn FDI của Bắc Giang từ đầu năm đến nay tiếp tục duy trì trong top các tỉnh có kết quả thu hút vốn FDI cao nhất trong cả nước (đứng thứ 8 toàn quốc về tổng vốn cấp mới và bổ sung).

Authors