(TBMK) – Mới đây, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã chủ trì cuộc họp nghe Sở KH-ĐT tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo và dự án bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn (thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo).


Theo đó, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo có tổng mức đầu tư 544 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 13,35ha. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển khu dân cư mới của Côn Đảo theo quy hoạch ở phía Tây Bắc hồ Quang Trung, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu trung tâm theo quy hoạch phân khu 1/2.000 khu trung tâm Côn Sơn, quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được phê duyệt.

thời báo mêkong
Xây dựng 3 bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau và Hòn Tre Lớn là cần thiết

Dự án xây dựng bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau và Hòn Tre Lớn do Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự kiến khoảng 99 tỷ đồng. Vị trí xây dựng các bến cập tàu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý chủ trương đầu tư 2 dự án trên. Đối với dự án 3 bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau và Hòn Tre Lớn, đơn vị tư vấn cần lưu ý nghiên cứu, khảo sát kỹ vị trí đầu tư nhằm hạn chế thấp nhất sự tác động đến môi trường sinh thái và thật sự thuận lợi cho việc cập bến.

Việt An - Ngô Tuấn

Authors