(TBMK) – Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói “Là thành viên tích cực của ASEAN, chúng tôi mong muốn trong các chương trình hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN, và ngược lại trong chương trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường và sáng tạo, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các thành viên ASEM…”


Theo Thủ tướng, Hội nghị Cấp cao ASEM diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế chuyển động nhanh chóng và sâu sắc…Vì vậy, ASEM cần đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng nêu 3 đề xuất, trước hết, ASEM cần khẳng định vai trò tiên phong trong đẩy mạnh hợp tác đa phương, đóng góp xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu hiệu quả, công bằng và dân chủ hơn. Châu Á và châu Âu cần hợp tác chặt chẽ góp phần giải quyết kịp thời các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, duy trì hòa bình, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa, tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung…

thời báo mêkong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

“Là thành viên tích cực của ASEAN, chúng tôi mong muốn trong các chương trình hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN, và ngược lại trong chương trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường và sáng tạo, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các thành viên ASEM”, Thủ tướng nói.

Thứ hai, ASEM cần đi đầu hiện thực hóa các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên, an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước, tăng cường hợp tác giữa khu vực Danube và Mekong. Cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu…

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ở Canada tháng 6/2018, Việt Nam đã đề xuất hình thành cơ chế hợp tác toàn cầu về giảm chất thải nhựa ra đại dương.

Thứ ba, phát triển bền vững, bao trùm gắn với đổi mới sáng tạo, ứng phó thách thức toàn cầu cần trở thành trọng tâm xuyên suốt của hợp tác ASEM. Theo đó, cần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm về kinh tế-xã hội, chú trọng giảm nghèo bền vững, giáo dục chất lượng, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, đào tạo lại và đào tạo nâng cao.

Cần kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, phát triển nhân lực trong ASEM; kết nối các mạng lưới doanh nhân nữ giữa hai châu lục, thúc đẩy giao lưu nhân dân trong Quỹ Á-Âu. Việt Nam sẽ tăng đóng góp tài chính cho Quỹ Á-Âu từ năm 2019…

PV

Authors