(TBMK) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, trong 5 tháng đầu năm 2019 thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 398,25 triệu USD tăng 20% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, cấp mới cho 36 dự án với số vốn đăng ký 317,9 triệu USD (17 dự án ngoài KCN, số vốn 133,3 triệu USD; 19 dự án trong KCN, số vốn 184,6 triệu USD). Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 11 lượt dự án với số vốn tăng thêm 80,35 triệu USD (4 dự án ngoài KCN, số vốn tăng 6,5 triệu USD; 7 dự án trong KCN, số vốn tăng 73,85 triệu USD).

Tính đến hết tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 431 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 8.055,7 triệu USD. Tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI ước đạt 4.840 triệu USD. Thu hút trên 191.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùng hàng nghìn lao động gián tiếp khác.

Hải Dương thu hút gần 400 triệu USD vốn FDI mới trong 5 tháng đầu năm 2019 (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài, theo cơ quan chuyên môn của tỉnh Hải Dương, tỉnh tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh và đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư. Tập trung thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư đã đề ra.

Cùng với đó, chú trọng công tác vận động xúc tiến đầu tư theo hướng trọng điểm, tăng cường xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn lớn, đa quốc gia; đồng thời, xây dựng kế hoạch xúc tiến cụ thể, phối hợp tham gia xúc tiến cùng các bộ ngành trung ương. Coi trọng công tác xúc tiến tại chỗ, tăng cường hỗ trợ cho các dự án án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư triển khai thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời cho các nhà đầu tư. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng. Chủ động tiếp cận và tranh thủ thu hút đầu tư các các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước Châu Âu…

Về thủ tục hành chính, thực hiện tốt khâu tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, phối hợp giám sát và kiểm tra hoạt động đầu tư, trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, xuất nhập khẩu, lao động, môi trường,… nhằm loại bỏ phiền hà tạo điều kiện thời gian nhanh nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án. Bên cạnh đó, công khai minh bạch, rõ ràng về đầu mối, thời gian giải quyết hồ sơ, đầu mục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… công khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên mạng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tạo dựng và củng cố lòng tin để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương.

Authors